صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما


ابنیه و ساختمان


نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زیبایی کشور و چه در زندگی شخصی شهروندان نقش خطیری را به عهده پیمانکاران می گذارد. بر همین اساس شرکت وحدت خیبر وظیفه و مسئولیت اصلی خود را ارتقاء این صنعت جهت توسعه زیربنایی خدمات کشور می داند. در این راستا شرکت وحدت خیبر در نظر دارد با بهره گیری از امکانات تخصصی، توان مهندسین مجرب، با تجربه و متخصص در اجرای پروژه های ملی گام بر دارد.


بازگشت