صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما

ساخت سیستم های تصفیه آب کشاورزی

کیفیت بالای آب مورد استفاده در کشاورزی از لحاظ رشد و نمو گیاه و کیفیت محصول (تغییر رنگ شاخ و برگ گیاهان، افزایش بیش از حد سطح نمک، PH نامناسب خاک، گسترش یا جلوگیری از انتشار بیماری در محیط کشت و...) همچنین از لحاظ کاهش هزینه های عملیاتی نگهداری محصولات کشاورزی، جلوگیری از گرفتگی و رسوب در نازل ها و سیستم آبیاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر همین اساس شرکت فنی مهندسی بنا جاوید اسپادان اقدام به ساخت سیستم های تصفیه آب کشاورزی نموده است.


بازگشت