صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما

پروژه های اجرای استخرهای ذخیره آب با ورق های ژئوممبران شرکت وحدت خیبر

پراکنش نامنظم مکانی و زمانی نزولات جوی موجب نوسانات شدید در مقدار آب قابل دسترسی برای کشاورزی، صنعت و شرب شده است. به طوری که در ماه های پر نیاز آبی منابع آب قابل دسترسی محدود می باشد. لذا احداث استخر جهت ذخیره آب در ماه هایی که نیاز به آب کمتر است و انتقال آب بین مناطق، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه می باشد. در همین راستا شرکت وحدت خیبر با تجربه ای چند ساله در زمینه احداث و اجرای استخرهای ذخیره آب ژئوممبران و در اختیار داشتن دستگاه های پیشرفته و مدرن، تا کنون بیش از صدها استخر ذخیره آب با پوشش های ژئوممبران احداث نموده است.پروژه های احداث ذخیره آب


گلستان میمه

کوهپایه

ورزنه

زفره

ساخت استخر ذخیره سازی و طرح لوله گذاری در سطح 225 هکتابازگشت