صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما
شرکت وحدت خیبر ، پیمانکار امور زراعت و کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، در سه حوزه آب ، ابنیه و تاسیسات انتقال خطوط گاز فعالیت کرده و ارائه دهنده خدمات در استان اصفهان و اقصی نقاط کشور می باشد.