صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها از الیاف پلی پروپیلن یا پلی استر تولید می شوند و پنج عملکرد ممتاز دارند :

1 - جداسازی

2 - مسلح سازی

3 - فیلتراسیون

4 - زهکشی

5 - عایق رطوبت

در زمان اشباع ژئوتکستایل ها شامل دو نوع ذیل می باشند :

1 - ژئوتکستایل های بافته (Woven geotextiles) از الیاف بافته تولید می شوند.

2 - ژئوتکستایل های نبافته (Nonwoven geotextiles) که بصورت سوزنی و توسط دستگاه های پانچ تولید می شوند.

بازگشت